Industrikyla - Ammoniak

Industrikyla med ammoniak – ett hållbart val

Ammoniak är ett välkänt och beprövat köldmedium för industrikyla. Det är särskilt populärt i stora industrianläggningar där dess fördelar kan utnyttjas till fullo med bibehållen säkerhet för personalen. Ammoniak har mycket gynnsamma termodynamiska egenskaper. Det är bättre än syntetiska köldmedier i många olika tillämpningar.

I och med att energiförbrukningen blir allt viktigare är ammoniaksystem ett säkert och hållbart val för framtiden. Ett flödande ammoniaksystem är normalt 15–20 procent mer energieffektivt än ett motsvarande R404A-system med direkt expansion (DX).

Den senaste utvecklingen av NH3/CO2-kombinationer kan bidra till att öka energieffektiviteten ytterligare. NH3/CO2 fungerar extremt energieffektivt i system med låg eller mycket låg temperatur (under -40 °C) medan system med NH3/CO2 som köldbärare är omkring 20% mer energieffektiva än system med traditionella köldbärare.

Det här ingår i vår industrikyla:

  • Service
  • Optimering
  • Utbyten
  • Projektering
  • Nyinsallation

Bra att tänka på:

Ammoniak är ett giftigt, frätande köldmedium och brandfarligt vid vissa koncentrationer. Det måste därför hanteras försiktigt. Alla ammoniaksystem måste konstrueras med fokus på säkerhet.