Industrikyla

Industrikyla – Ammoniak

Industrikyla med ammoniak – Ett hållbart val

Ammoniak är ett välkänt och beprövat köldmedium för industrikyla. Det är särskilt populärt i stora industrianläggningar där dess fördelar kan utnyttjas till fullo med bibehållen säkerhet för personalen. Ammoniak har mycket gynnsamma termodynamiska egenskaper. Det är bättre än syntetiska köldmedier i många olika tillämpningar.

I och med att energiförbrukningen blir allt viktigare är ammoniaksystem ett säkert och hållbart val för framtiden. Ett flödande ammoniaksystem är normalt 15–20 procent mer energieffektivt än ett motsvarande R404A-system med direkt expansion (DX). Den senaste utvecklingen av NH3/CO2-kombinationer kan bidra till att öka energieffektiviteten ytterligare. NH3/CO2 fungerar extremt energieffektivt i system med låg eller mycket låg temperatur (under -40 °C) medan system med NH3/CO2 som köldbärare är omkring 20% mer energieffektiva än system med traditionella köldbärare.

Det här ingår i vår industrikyla:

  • Service
  • Optimering
  • Utbyten
  • Projektering
  • Nyinstallation

Jag vill träffas om det här

Bra att tänka på:

  • Ammoniak är ett giftigt, frätande köldmedium och brandfarligt vid vissa koncentrationer. Det måste därför hanteras försiktigt. Alla ammoniaksystem måste konstrueras med fokus på säkerhet.

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken