Köldmedierapportering - Din årliga läckagekontroll

Köldmedierapportering – Läckagekontroll

Köldmedierapportering – Din årliga läckagekontroll

Beroende på vilken typ och mängd av köldmedium kylanläggningen innehåller, finns det krav på att kylanläggningen skall anmälas till tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen eller det lokala miljökontoret). Lagen kräver också minst en årlig läckagekontroll och köldmedierapporing av lite större kylanläggningar. Det betyder att vi säkerställer att kylsystemet inte har några läckage där växthusgaser kan sippra ut och sedan åtgärdar eventuella läckage. På lite större anläggningar måste (beroende på vilket köldmedium som används) det genomföras läckagekontroll två gånger per år. Du måste använda ett certifierat kylföretag och tekniker med personliga certifikat och behörigheter för att genomföra den periodiska kontrollen.

Det är du som fastighetsägare/brukare som enligt lag ansvarar för att kontrollen utförs. Tillsynsmyndigheten följer upp att kontrollen är gjord.

Det här ingår i vår köldmedierapportering:

  • Inventering av anmälningspliktiga kylanläggningar
  • Underlag för registrering av anläggningar
  • Återkommande lagstadgad kontroll
  • Journalföring och dokumentation enligt gällande lagar
  • Underlag för rapportering till kommun

Jag vill träffas om det här

Bra att tänka på:

  • Teckna ett serviceavtal. Då får du en partner som hjälper dig med rapporteringen. Se dock till att det inte bara är läcksökning som omfattas. Anläggningen måste skötas om och rengöras, slitdelar och oljor ska bytas.
  • Har du en större anläggning: se vår tjänst Climacheck för effektivitetsmätning (tips 3, kapitel 16 i Energihandboken).

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken