Indoor Climacheck, för effektivare drift för din kylmaskin och värmepump

Krav på köldmedierapportering – din årliga läckagekontroll

Beroende på vilken typ och mängd av köldmedium kylanläggningen innehåller, finns krav på att kylanläggningen skall anmälas till tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen eller det lokala miljökontoret).

Lagen kräver också minst en årlig läckagekontroll och köldmedierapportering av lite större kylanläggningar. Det betyder att vi säkerställer att kylsystemet inte har några läckage där växthusgaser kan sippra ut och åtgärdar eventuella läckage. På lite större anläggningar måste det ofta genomföras läckagekontroll två till fyra gånger per år. Du måste använda ett certifierat kylföretag och tekniker med personliga certifikat och behörigheter för att genomföra den periodiska kontrollen.

Tänk på att det är du som fastighetsägare/brukare som enligt lag ansvarar för att kontrollen utförs. Tillsynsmyndigheten följer upp att kontrollen är gjord.

Det här ingår i en köldmedierapportering från Indoor:

  • Inventering av anmälningspliktiga kylanläggningar
  • Underlag för registrering av anläggningar
  • Återkommande lagstadgad kontroll
  • Journalföring och dokumentation enligt gällande lagar
  • Underlag för rapportering till kommun

  • Teckna ett serviceavtal. Då får du en partner som hjälper dig med rapporteringen. Se dock till att det inte bara är läcksökning som omfattas. Anläggningen måste skötas om och rengöras, delar som berörs av slitage och oljor ska bytas.

  • Har du en större anläggning: se vår tjänst Climacheck för effektivitetsmätning (tips 3, kapitel 16 i vår energihandbok som du kan ladda ner gratis här).