Konvertering av köldmedia

Nya regler och uppdaterade krav på köldmedia för miljöns skull

Indoor hjälper dig att konvertera eller byta ut din kylanläggning för att uppfylla de nya kraven.

2024 skärptes  EU-reglerna ytterligare för växthuspåverkande köldmedier. Enligt den nya Europeiska F-Gasförordningen ska användandet av syntetiska köldmedium med växthuspåverkan kraftigt begränsas för att vi ska klara av att vara klimatneutrala 2050. 

Redan år 2027 kommer den mängd växthuspåverkande köldmedium som får sättas på den Europeiska marknaden endast räcka till att underhålla befintliga anläggningar enligt beräkningar vilket gör att nyinstallation, konvertering och utbyten måste ske med naturligt köldmedium.

Minskningen räknas i GWP-värde, som anger köldmediets växthuspåverkan, med utgångspunkt från koldioxid. Ett köldmedium som idag är relativt vanligt, R404A har exempelvis ett GWP-värde på 3922. Det betyder att utsläppen från 1 kg R404A har lika stor påverkan som 3922 kg koldioxid (ungefär lika mycket som en svensk familjekombi släpper ut på 17 000 mil enligt utslappsratt.se).

2025 blir det förbjudet att fylla på nytt köldmedium med ett GWP på över 2500 i alla befintliga anläggningar. Det betyder att anläggningar med exempelvis R404A inte får fyllas på med nytt köldmedium om det skulle bli ett läckage.

Det här ingår i rådgivning kring val av köldmedium

  • Rådgivning kring val av köldmedium

  • Tömning, omhändertagande och destruktion av befintligt köldmedium
  • Byte av nödvändiga komponenter
  • Kvalitetskontroll av olja
  • Täthetsprovning och evakuering av kylsystemet
  • Återfyllning av nytt köldmedium

  • Driftsättning och injustering av expansionsventil och driftsutrustningen inklusive eventuella nödvändiga omjusteringar

  • Ny aggregatmärkning enligt F-Gasförordningen
  • Uppdatering av journalföring och anläggningsregistrering
  • Underlag för anmälan till myndighet om konverterat kylsystem

Just nu sker en snabb utveckling av nya syntetiska köldmedium. Ingen kan riktigt förutsäga vilka köldmedier som kommer i framtiden. Därför behöver du diskutera med din leverantör, så att du gör rätt vägval. Prisutvecklingen har varit snabb senaste tiden för köldmedier med högt GWP-värde. Man kan utgå från att dessa medier bara blir dyrare. Det kan bli en dyr affär att inte konvertera i tid – både för din plånbok och för miljön.

Dom nya syntetiska köldmedierna innehåller miljöfarliga PFAS ämnen vilka kommer regleras i kommande REACH förordningen som har målet att förbjuda tillverkning, försäljning och användningen av PFAS-ämnen inom EU. 

Försök att planera din konvertering eller utbyte efter behov och säsong. Då blir driftstoppet kanske inte kritiskt och du kan klara dig utan en dyr tillfällig lösning (hyrcontainer).

Om anläggningen är gammal eller i dåligt skick kan det vara smartare att byta anläggning istället för att konvertera. En konvertering till ett naturligt köldmedium leder alltid till att hela anläggningen måste bytas ut.