köldmedia nya regler

Konvertering av köldmedia

Köldmedia nya regler för miljöns skull

2015 förändrades EU-reglerna för köldmedier. Enligt den nya Europeiska F-Gas-förordningen ska användandet av syntetiska köldmedium med växthuspåverkan kraftigt begränsas. År 2030 ska förbrukningen ha minskats till 21% av 2015 års nivå. Begränsningen kommer att ske etappvis. 2016 – 2017 sänks nivån till 93%, för att 2018-2020 minska ända ner till 63% av 2015 års nivå. Detta är alltså inga mål utan den försäljning som kommer att tillåtas på EU:s marknad.

Minskningen räknas i GWP-värde, som anger köldmediets växthuspåverkan, med utgångspunkt från CO2. Ett köldmedium som idag är relativt vanligt, R404A har t.ex. ett GWP-värde på 3922. Det betyder att utsläppen från 1 kg R404A har lika stor påverkan som 3922 kg CO2 (ungefär lika mycket som en svensk familjekombi släpper ut på 17 000 mil enligt Utsläppsrätt.se).

2020 blir det förbjudet att fylla på nytt köldmedium med ett GWP på över 2500 i befintliga anläggningar med en fyllnadsmängd som överstiger 10,2 kg. Det betyder att anläggningar med exempelvis R404A inte kan fyllas på.

Det här ingår:

 • Rådgivning kring val av köldmedium
 • Evakuering, omhändertagande och destruktion av befintligt köldmedium.
 • Byte av nödvändiga komponenter.
 • Kontroll av oljekvalité.
 • Tät provning och evakuering av kylsystemet.
 • Återfyllning av nytt köldmedium.
 • Driftsättning och injustering av expansionsventil och driftsutrustningen inklusive eventuella nödvändiga omjusteringar.
 • Ny aggregatmärkning enligt F gas förordningen.
 • Uppdatering av journalföring och anläggningsregistrering.
 • Underlag för anmälan till myndighet om konverterat kylsystem.
 • Uppföljande läcksökning enligt kraven i F-gas-förordningen.

Jag vill träffas om det här

Bra att tänka på:

 • Just nu sker en snabb utveckling av nya syntetiska köldmedium. Ingen kan riktigt förutsäga vilka köldmedier som kommer i framtiden. Därför behöver du diskutera med din leverantör, så att du gör rätt vägval.
 • Prisutvecklingen har varit snabb senaste tiden för köldmedier med högt GWP-värde. Man kan utgå från att dessa medier bara blir dyrare. Det kan bli en dyr affär att inte konvertera i tid – både för din plånbok och för miljön.
 • Försök att konvertera när det är minusgrader utomhus. Då blir driftstoppet kanske inte kritiskt och du kan klara dig utan en dyr tillfällig lösning (hyrcontainer).
 • Om anläggningen är gammal och i dåligt skick kan det vara smartare att byta anläggning istället för att konvertera.
 • Tillgång på olika köldmedium kan snabbt förändras. Under det senaste året har vi sett allt större fluktuationer med prisförändringar upp till 300% som följd.

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken