Kyla certifiering

Därför behöver du certifiering

Enligt den nya EU- Förordningen (nr 517/2014)  ska kylanläggningar kontrolleras regelbundet för att minimera risken för läckage av köldmedium. I Sverige regleras det här i den svenska förordningen SFS 2017:1339. Där krävs att företag som utför återkommande kontroll, installation och reparationer ska vara certifierat.

Alla ingrepp som har med kyl- eller värmepumpens kylmedium att göra (läcksökningar, påfyllningar, avtappning etc)  måste journalföras i en särskild journalpärm som måste finnas på plats hos dig som anläggningsägare. Som anläggningsägare är du skyldig att skicka in en rapport till kommunens lokala miljökontor årligen.

Certifieringen innebär att vår personal och hela vår organisation uppfyller de hårda kraven i F-Gasförordningen. Du har alltså inget val här – lagen kräver certifiering av dem som hanterar dina kyl- och värmepumpsanläggningar och dina köldmedium. Bryter du mot detta väntar sanktionsavgifter eller böter.

 

Det här ingår:

 • Serviceavtal inkluderande erforderliga kontroller och samtlig myndighetsrapportering
 • Digitalt journalföringssystem för spårbarhet och myndighetsrapportering.
 • Ständig uppdatering av gällande myndighetskrav.
 • Indoor Energy är certifierat av den europeiska kontrollmyndigheten Incert med certifieringsnummer C 280
 • Alla våra 60 kyltekniker har personliga certifikat. Dessa kräver regelbunden omcertifiering med praktiska och teoretiska prov vart femte år.
 • Föranmälan till myndigheter innan installation.
 • Återkommande kontroll enligt kraven i F-Gasförordningen.
 • Årlig rapportering till myndigheter på utförda kontroller enligt gällande lagstiftning.

Jag vill träffas om det här

Bra att tänka på:

 • Teckna ett serviceavtal, så att du kan fokusera på din verksamhet. Du slipper ett omfattande arbete som är juridiskt detaljstyrt, och får en kyl- och värmepumpsanläggning med hög effektivitet och lång livslängd.
 • Ingrepp i kylanläggningar utan certifiering straffas med en sanktionsavgift på 10 000 kronor
 • Genom att anlita ett certifierat företag säkerställer du att lagen följs och att dina kylanläggningar följs upp
 • Certifieringen är en stor process för entreprenören och innebär utbildning, dokumenterade rutiner, godkänd utrustning och myndighetsrapportering.

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken