Kylservice för din kylanläggning

Kylservice och serviceavtal

Kylservice – när temperaturen är kritisk i din kylanläggning

Exakt vad bra service är upptäcker du oftast när du får dålig service. För oss innebär bra kylservice att du har total kontroll över din anläggning och din energiförbrukning. Därför försöker våra medarbetare alltid förstå exakt vad du behöver och värdesätter. Sedan gör vi vårt bästa för att överträffa förväntningarna. Teknisk kompetens är en förutsättning för att utföra ett bra arbete. Men vi vill mer än så. Vi strävar alltid efter att vara proaktiva och föreslå åtgärder som kan förbättra din fastighet.

Det här ingår:

 • Inventering
 • Journalföring
 • Funktionskontroller
 • Förebyggande serviceåtgärder
 • Prestandakontroll
 • Köldmedierapportering
 • Felsökning
 • Akutservice
 • Rondering
 • Läcksökning
 • Optimering
 • Medieanalyser (oljor, köldbärare, kylmedel)
 • Vibrationsmätning
 • Ombyggnationer

Jag vill träffas om det här

Bra att tänka på när det gäller kylservice:

Det finns många företag som säljer billiga serviceavtal där man endast gör det som lagen kräver – läckagekontroll. Om du vill ha en anläggning som fungerar effektivt och ekonomiskt över tid behöver du istället teckna ett serviceavtal där du i god tid tittar på flera faktorer:

 • Optimering och prestandakontroll (se Optimering/Climacheck)
 • Större kompressorer, fläktmotorer och pumpar bör kontinuerligt kontrolleras så att vibrationer och obalanser inte leder till större skador, rörbrott och haverier.
 • För att anläggningen ska fungera felfritt och ekonomiskt över tid måste du regelbundet se till att dina medier håller god kvalitet och rätt smörjegenskaper (oljor, köldbärare, kylmedel). Frysskyddstemperaturen/fryspunkten ska vara korrekt, och köldbärare får inte innehålla spår av t ex ph-försämrande ämnen eller smuts som kan skada funktionen.

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken