Värmepumpar

Tre olika tekniker av värmepumpar

Värmepumpar är ett bra alternativ för många fastigheter. Det är en långsiktig investering, och framför allt är det bra för miljön. Har du oljepanna idag ger värmepumpar kort payofftid/ återbetalningstid eftersom oljepriset är relativt högt. En ekonomiskt långsiktig värmekälla (som bergvärme) höjer värdet på fastigheten med upp till 150% av installationskostnaden. En bergvärmeanläggning håller 20-25 år, så du har dessutom många år på dig att spara pengar löpande.

Indoor Energy arbetar med allt från små, enkla värmepumpar till komplexa, industriella värmeanläggningar . Vi har mer än 25 års erfarenhet av installation och service av värmepumpar. Vi vet vad som fungerar i praktiken och var problemen brukar uppstå.

Tre huvudtekniker

Värmepumpar jobbar enligt samma grundprinciper, och kan bygga på tre tekniker: Luft-till luft, Luft-till-vatten och Vatten-till-vatten.

Luft-till-luft

Den vanligaste, och enklaste varianten av värmepump som passar mindre hus och fritidshus. Ett aggregat monteras utomhus, ett annat inomhus. Kompressorn cirkulerar köldmediet i en sluten krets så att det upptar (vid en mycket låg temperatur) värmen utomhus. Sedan transporteras köldmediet till inomhusdelen där den avger värmen. Många luft-luft-värmepumpar ger 4-5 gånger mer energi i värme inomhus än vad de förbrukar i el. En extra fördel är att luftvärmepumpen kan använ- das som kylmaskin (AC) på sommaren. Placera inomhus- delen så att du får en så god luftväxling som möjligt.

Luft-till-vatten

Den här pumpen placeras utomhus och tar värmen från utomhusluften precis som luft–till–luft värmepumpen. Men på inomhusdelen (varma sidan) ansluts den till fastighetens varmvattensystem. Värmepumpen behöver oftast kompletteras med en annan värmekälla, då effektiviteten sjunker med utomhustemperaturen. Dagens luftvärmepumpar klarar dock att hålla en rimlig verkningsgrad ner till utomhustemperaturer på – 20°C.

Vatten-till-vatten

Den här tekniken är perfekt för t ex större villor och fastigheter. Värmepumpen hämtar sin värme från en cirkulerande vattenkrets. Denna vattenkrets pumpas runt antingen i borrhål i berget eller i en ytjordsslinga någon meter under marken. Här behövs sällan någon kompletterande värmekälla då både jordvärmen och borrhålen håller en förhållandevis jämn temperatur året om. Dock är installationskostnaden högre då det krävs borrhål för en normalstor villa på 200 meter eller nedgrävda jordslingor på 500 meter.

 

Det här ingår:

 • Behovsanalys och val av rätt typ av teknik
 • Projektering
 • Installation
 • Optimering och injustering
 • Service- och underhållsavtal
 • Vi är leverantörsoberoende och servar i princip alla typer av värmepumpar
 • Avtal

Jag vill träffas om det här

Bra att tänka på:

 • Börja med att justera in fastigheten.
 • Välj en partner som förstår dina behov och väljer teknisk lösning efter dem.
 • Välj en partner som förstår helheten – hur värme, kyla, ventilation och styr- och reglerteknik samverkar.
 • Välj en anläggning som är anpassad efter vårt klimat och husets behov.
 • Stirra dig inte blind på COP-värden. En viktig faktor är t ex driftområdet.
 • En bra värmepump är en som alltid fungerar. Välj en robust teknik och se upp för tekniska julgranar.
 • Teckna ett serviceavtal. En värmepump är komplex, och tappar verkningsgrad kraftigt om den inte underhålls, justeras och sköts om på rätt sätt.

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken