Energimätning av fastigheter


Vill du veta något? Mät det!
Att veta handlar om att mäta och analysera data. Fastigheters styrsystem är så gott som helt digitala idag. Det gör det lätt att mäta allt från temperatur, fukt och lufttryck till koldioxid och solstrålning. Vi vet alltså exakt vad som händer både i och utanför fastigheten. Denna information gör din fastighet mer energieffektiv.

En klok åtgärd är att prioritera insamlingen av dina mätvärden. Med en bra mätstruktur får du en detaljerad insikt i fastighetens ekonomi. Se till att värmesystem, kylanläggning och ventilation kan samverka och anpassas efter varandra. De måste också kunna följa klimatet, vädret, fastighetens utveckling och era förändrade energibeteenden.

Det här ingår i en energimätning från Indoor:

  • Fjärrövervakning
  • Energianalys och optimering
  • Larmhantering 24/7

Välj ett öppet system som möter även morgondagens behov och välj en leverantör som förstår både styrteknik, värme, kyla och ventilation. Samverkan mellan teknikslagen är grunden för de riktigt smarta energilösningarna. Investera i mätstrukturen – med rätt värden är mycket vunnet.

Låt entreprenörer projektera, utvecklingen är snabb och svåröverblickbar.