Entreprenad inom styr- och reglerteknik

Investera för att spara

Styr- och reglersystem är nödvändiga för att en fastighet ska fungera på rätt sätt. Styr- och reglersystemet styr i princip alla fastighetens tekniska funktioner, såsom ventilation, kyla, värme, varmvatten och belysning. Och funkar inte systemet, så leder det till stora besvär och dålig fastighetsekonomi.

För oss startar en entreprenad med att förstå kundens behov. På så vis kan man säga att vi alltid ser uppdraget som unikt. Det är många faktorer som styr: fastighetens användningsområde, specifika krav, myndighetskrav, tidsaspekt, budget och mycket annat. Initialt kan du tycka att vi är ganska krävande, för vi vill verkligen förstå ditt problem. När vi designar och projekterar en lösning har vi alltid slutanvändaren i fokus.

Styr- och reglerfunktionen är central för energiförbrukningen i din fastighet. Så ibland kan det vara klokt att investera en krona idag för att spara tre kronor imorgon i energiförbrukning.

Vi är idag tillräckligt stora för att kunna säkra den kompetensbredd och den stabilitet som krävs för att kunna åta oss stora och komplexa uppdrag. Samtidigt är vi tillräckligt små för att kunna vara flexibla och kundnära.

Det här ingår i en entreprenad:

  • Behovsanalys
  • Projektering
  • Programmering
  • Projektledning
  • Driftsättning, injustering och optimering
  • Samordnad funktionskontroll
  • Garanti och service

– Vill du veta något? Mät det! Fastigheters styrsystem är så gott som helt digitala idag. Det gör det lätt att mäta allt från temperatur, fukt och lufttryck till koldioxid och solstrålning. Samla och trimma!

– Välj ett öppet system som möter behoven både idag och imorgon. Lås inte in dig med en enskild leverantör eller servicepartner. DU ska äga systemets data.

– Prioritera helhetsperspektivet. Välj en leverantör som kan både kyla, värme, ventilation och styrteknik.  Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan mellan systemen.

– Lägg pengar på mätstrukturen. Prioritera insamlingen av mätvärden. Med en bra mätstruktur får du en god insikt i fastighetens ekonomi. Se till att värmesystem, kylanläggning och ventilation kan samverka och samordnas.

– Se till att rätt dokumentation. Vår erfarenhet visar att det tar många gånger längre tid att felsöka, uppdatera eller utveckla system om det saknas bra och uppdaterad dokumentation.

– Låt entreprenörer projektera. Ingen projekterar bättre än en bra entreprenör med helhetsperspektiv.

– Koppla upp alla dina anläggningar mot internet så att du kan läsa av och styra allt från olika enheter (mobiler, läsplattor och datorer). Men tänk på datasäkerheten!