SAIA – Regin – Siemens

Djup kunskap – stora valmöjligheter 

Indoor Energy är certifierade och licensierade för tre olika styr- och reglerplattformar: SAIA, Regin och Siemens. Vi är fabrikatsoberoende, men har valt att fördjupa oss i dessa tre. Vi hjälper dig gärna välja det som passar just dig – oavsett om det handlar om en liten BRF, en publik arena eller ett stort sjukhus. Vår djupa kunskap i dessa system ger dig stora valmöjligheter.

Vi har valt plattformar med öppna system, så att du som kund aldrig är hänvisad till bara en partner för att serva och underhålla ditt styrsystem. Vi har en stor serviceorganisation, men för oss är det viktigt att DU har makten att välja. Det gör att vi alltid måste hålla oss på tå, vilket är bra för både dig och oss. Vår erfarenhet är att system som försöker låsa in kunderna i det långa loppet är en dålig affär för alla parter.

 

Det här ingår:

  • Ständig uppdatering och kontinuerlig utbildning
  • Modultänk  & återanvändning Vi utvecklar färdiga moduler, dvs små kodsnuttar som var och en utför en specifik uppgift. Ett exempel kan vara en tidkanal eller en frysvaktsfunktion.När vi programmerar ett komplett styrsystemet för en specifik fastighet sätter vi ihop flera färdiga moduler för att skapa en unik lösning. Det här sättet att programmera har flera viktiga fördelar för dig som kund.
  • Effektivt utförande – eftersom vi sparar tid med de färdiga modulerna, så kan vi lägga mer fokus på avprovning, funktionalitet och användbarhet
  • Minimal risk för strul –varje modul är väl avprovad och det minskar risken för onödiga problem.
  • Enkel skötsel & flexibilitet – En genomtänkt standard gör det lätt att förstå och handha systemet, både för oss själva och för andra. Det ger er flexibilitet att enkelt anpassa systemet eller byta samarbetspartner.
  • Vid driftsättning och injustering går vi igenom att allt fungerar och är injusterat enligt funktionsbeskrivningen samt efter fastighetens och brukarnas behov.  Det är vid injusteringen som man säkerställer att de projekterade värdena stämmer med verkligheten.

Jag vill träffas om det här

Bra att tänka på:

  • Välj ett öppet system, som motsvarar dina behov både idag och imorgon.
  • Välj en leverantör som inte låser in dig. Självklart ska du äga dina data och din programmeringskod, så att du har makten och kontrollen över din anläggning.
  • Olika varumärken har olika styrkor. Om du väljer en leverantör som bara säljer ett märke, kommer hen bara att pusha för det.
  • Det du behöver är en styrplattform som är anpassad efter dina behov – även när de förändras.

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken