Djup kunskap – stora valmöjligheter

Saia, Regin, Siemens
Indoor Energy är certifierade och licensierade för tre olika styr- och reglerplattformar: SAIA, Regin och Siemens. Vi är fabrikatsoberoende, men har valt att fördjupa oss i dessa tre. Vi hjälper dig gärna välja det som passar just dig – oavsett om det handlar om en liten BRF, en publik arena eller ett stort sjukhus. Vår djupa kunskap i dessa system ger dig stora valmöjligheter.

Vi har valt plattformar med öppna system, så att du som kund aldrig är hänvisad till bara en partner för att serva och underhålla ditt styrsystem. Vi har en stor serviceorganisation, men för oss är det viktigt att DU har makten att välja. Det gör att vi alltid måste hålla oss på tå, vilket är bra för både dig och oss. Vår erfarenhet är att system som försöker låsa in kunderna i det långa loppet är en dålig affär för alla parter.

Det här ingår i en energimätning från Indoor: Vid en energimätning från Indoor ingår ständig uppdatering och kontinuerlig utbildning.

Modultänk och återanvändning
Vi utvecklar färdiga moduler, dvs små kodsnuttar som var och en utför en specifik uppgift. Ett exempel kan vara en tidkanal eller en frysvaktsfunktion. När vi programmerar ett komplett styrsystemet för en specifik fastighet sätter vi ihop flera färdiga moduler för att skapa en unik lösning. Det här sättet att programmera har flera viktiga fördelar för dig som kund.

Effektivt utförande
Eftersom vi sparar tid med de färdiga modulerna, så kan vi lägga mer fokus på avprovning, funktionalitet och användbarhet

Minimal risk för strul
Varje modul är väl avprovad och det minskar risken för onödiga problem.

Enkel skötsel & flexibilitet
En genomtänkt standard gör det lätt att förstå och handha systemet, både för oss själva och för andra. Det ger er flexibilitet att enkelt anpassa systemet eller byta samarbetspartner.

Vid driftsättning och injustering går vi igenom att allt fungerar och är injusterat enligt funktionsbeskrivningen samt efter fastighetens och brukarnas behov. Det är vid injusteringen som man säkerställer att de projekterade värdena stämmer med verkligheten.

  • Välj ett öppet system, som motsvarar dina behov både idag och imorgon.
  • Välj en leverantör som inte låser in dig, du ska äga dinadata och din programmeringskod, så att du har kontroll över din anläggning.
  • Olika varumärken har olika styrkor, väljer du en leverantör som bara säljer ett märke, kommer hen bara att pusha för det
  • Det du behöver är en styrplattform som är anpassad efter dina behov – även när de förändras