Styr- och reglerteknik

Uppkopplade anläggningar

Idag finns inga ekonomiska argument för att inte koppla upp din anläggning online. Vinsterna i tid, effektivitet, säkerhet och miljö kan bli mycket stora om du digitaliserar smart. Vi har idag oändliga möjligheter till övervakning, trimning och dygnsstyrning. Den snabba teknikutvecklingen och en stor mängd alternativ på marknaden behöver du hjälp och stöttning i dina val. Oavsett om det gäller din bostadsrättsförening, hyreshus eller en stor industriapplikation så hjälper vi dig.

All ny, digital teknik medger helt nya möjligheter att kontrollera och styra en fastighets funktioner. Men det finns en djungel av olika system och tekniska prylar, som lovar underverk men inte alltid ens är kompatibla med varandra.

Risken för intrång i fastighetens system i form av hackning har också blivit ett problem för många typer av aktörer. Därför behöver du en partner med överblick och kunskap, någon som ger dig råd som är hållbara både vad gäller inomhusmiljö, klimataspekter, säkerhetsaspekter, reservdelar och framtida teknikskiften.

Uppkopplade anläggningar och fastigheter

Leverantörsoberoende med span på framtiden

Indoor är leverantörsoberoende och vi skannar kontinuerligt av marknaden och vidareutbildar oss löpande för att ligga i framkant och förstå vad som kommer runt hörnet. Vi eftersträvar robusta lösningar med hög driftsäkerhet. Alla våra anläggningar installeras med brandväggar och hög säkerhet, en liten merkostnad som ger en stor ökad trygghet.

Välj en partner som förstår helheten, och inte bara säljer en produkt eller tjänst. Det är även viktigt med en partner med erfarenhet som kan skapa robusta system som fungerar både idag och om tio år. Tänk på säkerheten så att dina system är tryggade mot illasinnade nättroll och duktiga hackers. Busiga tonåringar spelar inte hartsfiol längre – de stänger av ditt varmvatten.

Driftoptimering i realtid med Indoors driftcoach
Idag är möjligheten att koppla upp anläggningar oändliga – och det kan göra din fastighet betydligt effektivare och säkrare (mer driftsäker helt enkelt). Vår tjänst, Driftcoachen, hjälper dig att digitalt rondera din fastighet varje vecka. Vi läser av mätvärden, kontrollerar funktioner, tittar på larmhistorik, justerar driftvärden och optimerar anläggningen i realtid. På så vis får din anläggning en så optimal drift som möjligt.

Akuta larm från systemen tar vi hand om direkt – antingen genom att koppla upp oss eller genom att skicka ut en servicetekniker till fastigheten. Det är någon av våra energispecialister som efter överenskommet tidsintervall (ofta en gång/vecka) följer din fastighet och dess mätdata. Det är inte ovanligt att vi kan spara mellan 20-30% av fastighetens energiförbrukning genom att vi över en 12-månaderscykel optimerar inställningar och driftvärden. Vi kan också upptäcka fel och brister i realtid, så du slipper onödiga överraskningar på din energifaktura.

Det här ingår i Driftcoachen från Indoor:

 • Larmhantering
 • Driftövervakning
 • Energistatistik
 • Uppföljningsmöten
 • Energiförbättringsförslag
 • Optimering av driftvärden

– Idag är många anläggningar uppkopplade. Att ha en energispecialist som kontinuerligt övervakar och optimerar din anläggning är ett extremt kostnadseffektivt sätt att övervaka din fastighet.

– Har du en uppkopplad fastighet är det ett stort slöseri att inte låta rätt person regelbundet kontrollera och följa upp driftdata då de säger extremt mycket om hur din fastighet mår.

– När du väljer en partner för övervakning – se till att du hittar någon som förstår helheten. Att exempelvis sätta rätt larmnivåer för olika mätdata kräver stor kunskap och erfarenhet.

– När du är uppkopplad – tänk på datasäkerheten. En anläggning utan säkert skydd mot obehörigt intrång är en anläggning utan kontroll.

Digitalisera din fastighet med Scada

Digitalisera med SCADA för full kontroll

En fastighet som övervakas digitalt har bättre förutsättningar för rationell drift, god ekonomi och nöjda hyresgäster. Om du dessutom har flera fastigheter finns det stora fördelar med att styra dem systematiskt – du behöver någon form av övervakning och processtyrning.

Därför finns SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Det är ett datasystem för automation, processövervakning och funktionsstyrning av fastigheter. SCADA samlar in data, visar trender och slår larm när något är fel. Det är väl beprövat och hanteras via datorer eller appar/mobila enheter.

Det här ingår i ditt SCADA-system:

 • Analys av dina behov
 • Projektering och programmering
 • Kompatibilitet med dina befintliga system
 • Funktionskontroll
 • Larmhantering
 • Service och underhåll
 • Löpande uppdatering av systemet
 • Utbildning för att hantera systemet
 • Brandväggar och säkra uppkopplingar för att undvika hackning och säker lagring av dina data
Logotype SCADA

Att mäta är att veta. Se till att du mäter alla data du kan ha användning av!

Vem jobbar med datan och får ut insikter? Det är viktigt att kunna utläsa trender. Kanske behöver du en partner för att dra rätt slutsatser om fastigheten. Hur lättanvänt är systemet? Rätt personer ska ha tillgång till rätt data. Här krävs både eftertanke och kunskap.

Är det du som äger programvaran, så att du själv kan välja servicepartner? En leverantör som inte kan konkurrensutsättas riskerar att tappa skärpan. Var noggrann så du inte missar funktioner. Ett väl anpassat system besparar dig många besök med problemlösning

Hur ser det ut med IT-säkerheten? Företagets hotbild ser annorlunda ut idag, och pannrummet är kritiskt. Du behöver brandväggar och säker lagring av data.

Välj en entreprenör som installerat många system och som verkligen behärskar allt det som SCADA kan styra: värme, kyla, styr- och reglerteknik och ventilation.