Lär känna din fastighet

Sköt dig själv!

Kunskap är makt. Och genom att förstå din fastighet, kan du själv vara med och göra kloka val. Därför har vi skapat vår informationskväll “Lär känna din fastighet”, där du som bor i en BRF eller hyresfastighet lär dig mer om det viktigaste för bättre inomhusklimat och minskad energiåtgång. Alla fastigheter är unika, och därför är ER fastighet vårt fokus. Efter genomgången utbildning kan ni själva i huset/föreningen sköta om fastigheten löpande, och sedan rådgöra med oss när det behövs. Det betyder både stora energibesparingar på sikt och ekonomiska besparingar omedelbart för föreningen.

 

Det här ingår:

 • Hur skapas ett inomhusklimat?
 • Hjälp att slippa luktöverföring, kalldrag och ojämn temperatur
 • Genomgång av hur en fastighet fungerar – ventilation, uppvärmning etc
 • Genomgång på plats av just er fastighet
 • Nya insikter i ekonomiska och miljömässiga effekter
 • 40 års erfarenhet – våra värsta och bästa erfarenheter
 • Vilka risker finns det med att renovera och bygga om i kök och badrum? Vad bör styrelsen tillåta och förbjuda?
 •  Innan informationskvällen går vi igenom fastigheten på plats för att sätta oss i hur just ert hus är uppbyggt.

Jag vill träffas om det här

Bra att tänka på:

 • Alla fastigheter är unika, ventilationssystem och värmesystem skiljer sig mellan olika byggnader.  
 • Luktöverföring, fel temperatur, fukt och mögel har ofta med ventilation att göra.
 • Inomhusmiljön, luftflöden, värmebehov påverkas av era vanor i fastigheten. Och dessa vanor förändrar sig ofta över tid.
 • Se upp för “förståsigpåare”. Ofta finns det en självutnämnd teknisk expert i en BRF. Den här personen kan göra större skada än nytta, och det kan bli dyrt för alla andelsägare. Ventilation, kyla och värme är ett komplicerat samspel som måste hanteras professionellt. Om fler i styrelsen eller föreningen har kunskap och insikter, skapas förutsättningar för en balanserad och klok diskussion.

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken