Låt Indoor ta hand om din fastighet

Varje uppdrag är unikt

Värme står ofta för en stor del av energiförbrukningen i din fastighet. Så ibland kan det vara klokt att investera en krona idag för att spara tre kronor imorgon i energiförbrukning.

Indoor är som bäst när du har ett ganska krångligt och mångfacetterat problem som är svårt att reda ut. Vi behärskar och kan hjälpa dig med de flesta typer av värmesystem. Det handlar om allt från fjärrväme och bergvärme till flispannor.

Det här ingår:

 • Energiutredning
 • Projektering
 • Utförande
 • Injustering
 • Intrimning och övervakning
 • Garanti
 • Service

Service och underhåll av fastighetstekniska installationer är grunden i vår verksamhet. Indoor Energy Services har stor kompetensbredd inom värme, ventilation, kyla och styr- och reglerteknik. Det gör att vi kan ta ett helhetsansvar för underhåll, akutservice och reparationer för samtliga fastighetstekniska installationer. Service och underhåll är viktigt för att din fastighet ska fungera som det är tänkt.

När du investerat i en anläggning är det ekonomiskt smart att slippa driftstopp och förlänga anläggningens livslängd. På Indoor har vi samlat vår serviceverksamhet i Indoor Energy Services. När du anlitar oss kan du förvänta dig både låga energikostnader och minimala problem i framtiden. Givetvis återrapporterar vi löpande och håller rent och snyggt. Du får också en personlig servicetekniker som verkligen kan dina fastigheter.

Det här ingår:

 • Serviceavtal
 • Intrimning
 • Regelbunden service
 • Underhåll och reparationer
 • Kontroll så att myndighetskrav är uppfyllda
 • Akutservice
 • Installation och ombyggnation som verkligen fungerar

Gör ett medvetet val av teknisk nivå
Fundera på vilken egen kompetens ni har, och vem som ska arbeta med utrustningen. Det här måste du diskutera med leverantören innan inköp. Det finns fantastisk teknik, men har ni tid och kompetens att använda alla kostsamma tekniska finesser.

Välj ett system där du kan byta leverantör och skriv avtal
Säkerställ i avtalet att du äger koden till din egen anläggning och att det finns flera serviceleverantörer. En leverantör som inte har konkurrens, riskerar att bli en sämre leverantör över tid. Skriv ett flerårigt serviceavtal så att entreprenören lär känna dina fastigheter och över tid bygger upp en bra mätstruktur så att du kan följa upp och optimera anläggningarna. Självklart ska anläggningen vara uppkopplad, men tänk på säkerheten så att du inte kan bli hackad.

Har du flera fastigheter?
Välj ett spår där du över tid har samma  typ av styranläggningar. Det innebär stora vinster för både din personal och din serviceleverantör. Jämför med t ex att ha SONOS musiksystem på alla platser du vistas på – det blir mycket lättare att få det som du vill.

Skaffa en partner med bred kompetens
Många leverantörer har en spetsig funktion (t ex väderstyrning). Men för att drifta en fastighet räcker det inte med en schweizisk armékniv. Du behöver en hel verktygslåda (eller rättare sagt: en hel servicebil full med verktyg).