Oljepannor och konvertering av bio-olja

Oljepannan har i överskådlig framtid en plats i ett fossilfritt Sverige

Det finns fortfarande många oljepannor i Sverige, även om flertalet har ersatts med bergvärme eller konverterats till andra bränslen. För att en befintlig oljepanna skall ha en så låg miljöpåverkan som möjligt och en bra driftekonomi krävs kontinuerlig och förebyggande service, underhåll och konvertering till bio-olja.

Det finns också flera systemlösningar där det är mycket lönsamt att komplettera den befintliga oljepannan med en värmepump och endast nyttja oljepannan som spetsvärme. Vill man, är det enkelt att konvertera en äldre oljepanna till bio-olja gjord av skogsavfall. Därtill finns det applikationer där det saknas riktigt bra alternativ till oljepannan, där det ofta handlar om krav på höga effekter under korta tidsperioder. Indoor verkar inom industrin, fastigheter och villor.

Bra att tänka på: Förnybara biologiska bränslen utvinns ur restprodukter som inte kan användas till livsmedel, foder eller tekniskt bruk. Att konvertera till bio-olja är ett aktivt val för klimatet och ett bidrag till att minska växthuseffekten.

Vi bistår med projektering, installation och service av:

  • Värmepannor
  • Konvertering till bio-olja
  • Biobränslepannor
  • Oljegasbrännare
  • Pelletsbrännare
  • Transportala värmecentraler
  • Vattenbehandling för ångpannor
  • Pellets
  • Automatik