Service och optimering av undercentraler

Full koll på husets hjärta

Undercentralen är det utrymme i fastigheten där du kan styra värme, kyla och ibland ventilation. Det sker idag ofta genom avancerad, datorstödd styr- och reglerteknik. Här kan t ex värmeväxlingen från fjärrvärme till byggnadens system ske. Även pumpar, expansionskärl, avstängnings- och reglerventiler är ingående komponenter.

 

Det här ingår:

  • Ombyggnation
  • Avtal för service och underhåll
  • Injustering och optimering
  • Uppkoppling och övervakning
  • Konvertering av energislag, t ex till bergvärme

Jag vill träffas om det här

Bra att tänka på:

  • Om du ska bygga om eller modernisera din undercentral, är det viktigt att välja en leverantör som förstår helheten.
  • En undercentral består av flera komplicerade tekniska delar som måste samverka för att få en effektiv drift av din fastighet.
  • System med uppkopplingsmöjlighet är standard idag, och nästan en självklarhet. Men tänk på säkerheten, så att ditt system inte kan hackas eller påverkas utifrån och sättas ur spel.

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken