Optimering och service av undercentraler

Full koll på husets hjärta, men tänk på säkerheten

Undercentralen är det utrymme i fastigheten där du kan styra värme, kyla och ibland ventilation. Det sker idag ofta genom avancerad, datorstödd styr- och reglerteknik. Här kan t ex värmeväxlingen från fjärrvärme till byggnadens system ske. Även pumpar, expansionskärl, avstängnings- och reglerventiler är ingående komponenter.

Om du ska bygga om eller modernisera din undercentral, är det viktigt att välja en leverantör som förstår helheten. En undercentral består av flera komplicerade tekniska delar som måste samverka för att få en effektiv drift av din fastighet. Uppkopplade system är idag standard och nästan en hygienfaktor. Men tänk på säkerheten, så att ditt system inte kan hackas eller påverkas utifrån och sättas ur spel.

Det här ingår:

  • Ombyggnation
  • Avtal för service och underhåll
  • Injustering och optimering
  • Uppkoppling och övervakning
  • Konvertering av energislag, t ex till bergvärme