Injustering och värmebalans

Värmebalansera och få jämn temperatur i hela fastigheten och sänk kostnader för uppvärmning med upp till 20%

Är du ansvarig för en fastighet eller behöver hjälp i bostadsföreningen? Kontakta Indoor Energy, vi är specialister på värmebalans och injusteringar.

Värmebalans handlar om tryck, flöde och temperatur. Många fastighetsskötare ser sig som specialister på detta, men vi har träffat få som verkligen förstår det komplexa samspelet av vattenburna värmesystem i fastigheten, och det kan bli riktigt dyrt i slutändan för den som står för energiräkningen.

Vattnet i systemet transporterar energin till radiatorerna (elementen). Och eftersom vatten alltid tar den lättaste vägen, får radiatorerna längst bort i systemet alltid mindre energi och lägre temperatur. Därför får du lätt ett radiatorsystem i obalans där vissa lägenheter är för kalla eller för varma. Och det betyder både klagomål och 10-20% onödigt hög energiförbrukning. Lösningen är en korrekt injustering från Indoor. Vi har över 30 års erfarenhet och har justerat mer än 60 000 lägenheter.

Nedan symptom tyder på att din fastighet behöver injustera värmesystemet. Det räcker inte att göra en injustering en gång. Vattenburna värmesystem är mekaniska, och system som inte motioneras och servas regelbundet beckar förr eller senare igen.

  • Oljud i systemet (visslande-  väsande ljud)
  • Stora temperaturskillnader i olika delar (eller lägenheter) av fastigheten,
  • vårt att få ordentlig värme högst upp i fastigheten.

Det här ingår i vår injustering av vattenburna värmesystem:

  • Serviceavtal
  • Analys och felsköning
  • Injustering av radiatorsystem
  • Injustering av köldbärarsystem till värmepumpar eller centralkyla
I samarbete med Tillväxtverket

Referensuppdrag, Indoor Energy och BRF Pastellen i Tyresö

Referens: BRF Pastellen

Ordföranden i BRF Pastellen, Kjell Willix berättar om utförandet och resultatet av injusteringen. Injusteringen omfattade totalt 72 lägenheter och cirka 475 radiatorer. Utförandet av entreprenaden har varit väldigt framgångsrikt, mycket tack vare det fina engagemanget som BRF Pastellen har visat.

LÄS MER