Ventilation ny- och ombyggnation

Frisk luft ger friska idéer

Ventilationssystem är nödvändiga för att det ska vara skönt och hälsosamt att vara inomhus. Systemen leder bort dålig luft och för in ny, frisk luft. Och funkar det inte bra, så leder de också bort stora penningströmmar för fastighetsägaren.
För oss startar en entreprenad med att förstå kundens behov. På så vis kan man säga att vi alltid ser uppdraget som unikt. Det är många faktorer som styr: myndighetskrav, tidsaspekt, budget och mycket annat. Initialt kan du tycka att vi är ganska krävande, för vi vill verkligen förstå ditt problem. Tänker ni t ex sitta kvar med befintlig anläggning en längre tid, eller planerar ni en flytt? Finns det särskilda hänsyn att ta, t ex för hälsa?
Ventilationslösningen är central för energiförbrukningen i din fastighet. Så ibland kan det vara klokt att investera en krona idag för att spara tre kronor imorgon i energiförbrukning.
Indoor är som bäst när du har ett ganska krångligt och mångfassetterat problem som är svårt att reda ut. Om du har en entreprenad där du ska bygga fem nya fastigheter, kan vi med glädje rekommendera våra konkurrenter.

 

Det här ingår:

 • Energiutredning
 • Utredning
 • Projektering
 • Utförande
 • Injustering
 • Intrimning och övervakning
 • Garanti
 • Service

Jag vill träffas om det här

Bra att tänka på:

 • Anlita en partner som förstår hela det komplexa samspelet mellan kyla värme, ventilation och styr- och reglerteknik.
 • Många svenska aktörer använder idag billig, tillfällig arbetskraft. Ofta är montörerna skickliga yrkesmän som jobbar hårt, men det räcker inte. Väljer du en sådan leverantör måste du själv hålla koll på att man arbetar enligt svenska normer, att myndighetskrav tillgodoses, att det finns reservdelar till vald utrustning och att garantiåtagandet kan fullföljas garantitiden ut.
 • Säkerställ att du får med följande i priset:

– relationsritningar
– injusteringen av anläggningen
– OVK-besiktning om fastigheten är OVK-pliktig

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken