Ventilation – utredning och projektering

Nära samverkan

Ventilationen är en av de viktigaste beståndsdelarna i en fastighets ekonomi. Men den är både känslig och komplicerad. Ventilationen samverkar ALLTID intimt med värme, kyla och styr- och reglerteknik. Därför är det nästan alltid klokast att börja med en utredning och en ordentlig projektering om du har komplexa ventilationsproblem. Och det kan Indoor Energy hjälpa till med.

 

Det här ingår:

  • Komplett utredning med både teoretisk energianalys och praktiskt åtgärdsprogram.
  • Projektering av hela processen från utredning till färdigställa åtgärder
  • Energiutredning med statur och åtgärdsförslag med budgetpriser, återbetalningstider och CO2-besparing
  • Genomgång av klimatskal, el, belysning etc.
  • Energiprojekt med energiberäkningar och lösningsförslag för att minska energianvändningen.
  • Rekommendation om byte av energislag

Jag vill träffas om det här

Bra att tänka på:

  • Oftast är det klokast att låta din entreprenör projektera. Men om du väljer att anlita en konsult, tänk på följande: Det finns många duktiga konsulter, men få har praktisk erfarenhet. Att bygga om en anläggning i en befintlig fastighet kräver både teoretisk kompetens  och bred praktisk erfarenhet för att resultatet ska bli bra. Många gånger används standardlösningar slentrianmässigt.
  • Idag är det vanligt att entreprenörer hyr in utländsk arbetskraft. Det är ofta duktiga hantverkare med hög effektivitet. Men säkerställ att de följer svenska byggnormer och regelverk. Kom ihåg att du som byggherre ytterst ansvarar för att säkerhetsregler efterlevs.
  • Ställ krav på din entreprenör att injustering görs och protokoll upprättas efter installation eller ombyggnad. Säkerställ att entreprenören verkligen har den kompetens som krävs för att justera in anläggningen. Det är lätt att sälja in nya enheter, men svårt att få alla delar att arbeta rätt tillsammans.
  • Många projekt motiveras av en bra payoffkalkyl, där ombyggnationen ska leda till stora energieffektiviseringar som betalar investeringen på bara några år. Ställ krav i kontraktet att din entreprenör följer upp och redovisar verkligt utfall efter den tidsrymd ni kommit överens om.

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken