Ventilationsinjustering

Ventilationsinjustering

Ta kontroll över flödet med ventilationsinjustering

Ventilation är en viktig del av inomhusklimatet. Du måste göra en analys av en mängd faktorer. Verksamheten, antal människor, värmande utrustning, belysning och solljus, klimat, väder och föroreningar i luften. Ditt ventilationssystem kan alltid bli bättre. Eftersom förutsättningarna förändras hela tiden, blir det aldrig färdigt. Det här betyder inte att du ska köpa nytt. Det betyder att du regelbundet behöver göra en översyn och eventuellt justera. Börja med att analysera hur historiken för drift och skötsel har sett ut.

Det här ingår:

  • Felsökning
  • Injustering
  • Installation och ombyggnation
  • Utredning av lukt- och ljudproblematik

Jag vill träffas om det här

Bra att tänka på:

  • Börja inte med att byta ut systemet. Ofta räcker en injustering.
  • Om du har tillgång till det senaste luftflödesprotokollet från OVK-besiktningen, läs vad besiktningsmannen skrev.
  • Ställ krav på din entreprenör att göra injustering görs och protokoll upprättas efter installation eller ombyggnad. Säkerställ att entreprenören verkligen har den kompetens som krävs för att justera in anläggningen. Det är lätt att sälja in nya enheter, men svårt att få alla delar att arbeta rätt tillsammans.
  • Symptom på att din ventilationsanläggning är i obalans och behöver justeras:

-Lukt som matos, röklukt eller avloppsstank
-Oljud i form av vinande och surrande
-Ventiler som blåser eller suger så kraftigt att det skapar obehag
-Dåligt inomhusklimat, d v s det är för varmt eller för kallt
-Dörrar och brevinkast som viner eller sugs igen och måste tryckas upp med kraft
-Problem med mögel
-Imma på fönstren
-Drag och ojämn temperatur i lokalerna

 

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken