Vibrationsanalys

Vibrationsanalys

Driftsäkerhet och bättre livslängd med vibrationsanalys

För många fastighetsägare och industrier är driftsäkerheten extremt viktig. Vi har kunder där akuta driftstopp leder till kostnader på flera miljoner kronor per timme.

För dessa kritiska delar av anläggningen gäller att i möjligaste mån kunna förutsäga och åtgärda problem i förtid. Genom att mäta och analysera vibrationer i anläggningen kan man tidigt upptäcka begynnande fel och risker.

Men även för anläggningar som inte är fullt så driftskritiska, kan man genom vibrationsanalys öka säkerheten, förlänga livslängden och sänka energiförbrukningen.

Resultatet och analysen av våra vibrationsmätningar presenteras i en enkel översikt där vi kategoriserar åtgärdsbehov och risker. Med den här insikten kan du genomföra planerade, budgeterade driftstopp och åtgärder i god tid med minimala negativa konsekvenser.

Det här ingår i vår vibrationsanalys:

  • Vibrationsmätning med olika tidsintervall – från ad hoc eller någon gång per år till onlineuppkoppling med direktlarm
  • Vibrationsanalys med avancerad specialutrusning
  • Trendmätningar
  • Rekommendation av åtgärdsprogram
  • Genomförande av åtgärdsprogram

Jag vill träffas om det här

Bra att tänka på:

  • För mindre anläggningar som inte är driftskritiska behövs inga vibrationsanalyser.
  • För kritiska anläggninger behöver du ett långsiktigt program där du använder historiska mätdata för att läsa av trender.
  • Ställ krav på att dina data presenteras begripligt, så att du kan ta den vidare och använda den för att ta rätt beslut i din organisation.
  • Symptom på att du behöver göra en vibrationsanalys:

-Missljud
-Värmeutveckling
-Ökad energiåtgång
-Ökade vibrationer

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken