Alla medarbetare på Indoor spelar en viktig roll

Alla spelar en viktig roll!

Samtliga som jobbar på Indoor Energy en viktig roll. För resan mot visionen måste vi göra tillsammans och då behövs både medarbetare och kunder som vill utvecklas. Det handlar till största delen om en inställning – om viljan att förändras, viljan att utvecklas!


Sedan 2011 har vi på Indoor Energy arbetat strukturerat för att definiera vad som skapar ett högt värde för våra kunder. Resultatet är våra  sex viktiga perspektiv i vår leverans.

För oss har det varit viktigt att från första stund arbeta med det här tillsammans, vilket innebär att alla medarbetare har varit med om att skapa, och utveckla våra sex perspektiv. 2017 bestämde vi oss för att ta våra sex perspektiv till nästa nivå, för om det är dessa sex perspektiv som skapar kundvärde borde väl också det representera vilka parametrar som är grunden för lönen?  Vi gjorde det så här, vi lät alla medarbetare vara med och sätta lönekriterierna. Efter 48 workshops var vi klara och resultatet kan du se här. Men framför allt hoppas vi att du märker det när du träffar någon av våra duktiga tekniker.

Teknik
Att utveckla den tekniska förmågan – både som individ och företag – leder till att vi kan åta oss roligare och komplexare uppdrag, ge bättre service till våra kunder och ta mer betalt per timme.

Bemötande
Vårt bemötande är en viktig del av hur vi uppfattas. Genom att utveckla hur vi bemöter varandra och våra kunder förbättrar vi vår kultur och får nöjdare kunder.

Ordning & reda
Att bli bättre på att hålla ordning och reda gör att vi kan arbeta effektivare.  Att vi inte tar risker som äventyrar vår egen eller våra kunders säkerhet skapar förtroende för dig som tekniker och för Indoor.

Kommunikation
Att utveckla vår kommunikation är viktigt för att säkerställa att vi prioriterar rätt saker, undviker missförstånd och skapar trygghet. Återkoppling är något våra kunder värdesätter.

Kreativitet
Kreativitet hjälper oss att se möjligheter och hitta lösningar på de utmaningar vi stöter på. Att proaktivt föreslå förbättringar skapar värde för kunden och nya möjligheter för Indoor.

Affär
Att alla förstår affären – både vad som skapar värde för kunden och för Indoor – hjälper oss att utvecklas till ett lönsamt bolag. Det tjänar vi alla på.