Så optimerar Scandic energiförbrukningen och gästupplevelsen

Så optimerar Scandic energiförbrukningen och gästupplevelsen

Scandic är den största hotelloperatören i Norden med ett nätverk av omkring 280 hotell i sex länder, fördelat på cirka 58 000 hotellrum i drift och under utveckling. I Sverige driver kedjan för närvarande 87 anläggningar, varav 13 är lokaliserade i Stockholm City med samordnad drift.

För att få en överblick över situationen beslutade Robert Engholm, chef för Scandic hotells Fastighetsavdelning i Stockholm City, att ta hjälp av Indoor Energy för att göra en ordentlig analys över hur de olika anläggningarnas förbrukning avseende värme, kyla och ventilation ser ut.

Läs hela caset här