Jämn värmefördelning i 348 lägenheter

BRF Årsta i Uppsala med sina 348 lägenheter hade under en längre tid jobbat med sitt inneklimat med hjälp av mätning och styrning, men märkte snabbt att det behövde kompletteras med något mer. Efter besök på plats framkommer en underhållsskuld i form av äldre ventiler som ska styra värmen i föreningens alla huskroppar samt 3 undercentraler. Föreningen hade ojämn fördelning av värmen i lägenheterna till följd av detta, vilket identifierades av inomhusgivare. Även i undercentralerna identifierades möjligheten till förbättring och säkerställande av mer långsiktiga investeringar i ny tryckhållning för värmesystemet.

Lösningen
Starten blev en tryckfallsberäkning till det 1-rörsystem som föreningen hade installerat. Efter detta så valdes injustering med emanipplar för att fördela ut flödet i systemet som den bästa lösningen för just Brf Årsta. Utöver ventiler i lägenheterna byttes även ventiler utanför lägenheterna ut för att säkerställa värmesystemets funktion på lång sikt. I undercentralerna byttes expansionskärl ut med samma fokus på hållbarhet och säkerställande av funktion över tid.

– Vi tyckte att förslaget på genomförande samt själva genomförandet var proffsigt och välplanerat. Indoor Energy hittade även andra utmaningar i fastigheten som vi åtgärdade än bara injusteringen, säger Rune Wadström, Brf Årsta i Uppsala. 

Resultatet
Jämnare fördelning av värmen i lägenheterna, jämnare inomhustemperaturer samt bättre funktion på undercentraler samt värmesystemet i sin helhet.

Kontakta någon på vårt Uppsalakontor för mer information