• Indoor Energy


  Helhetslösningar för fastigheter inom energi, värme, ventilation och kyla.

 • Indoor Energy tar över kylverksamhet från Imtech (tidigare NVS Hansson Kyl)

  I februari 2015 tar Indoor Energy över kylverksamhet (tidigare NVS Hansson Kyl) från Imtech. Vi är otroligt glada och stolta med tanke på den långa historia och det goda anseende som NVS Hansson Kyl har i branschen. Vi utökar vår styrka med många kunniga kyltekniker och projektledare. Dessutom kan vi nu erbjuda stora och medelstora värmepumpsinstallationer i betydligt större utsträckning än tidigare vilket stärker vår position som helhetsleverantör ytterligare. Pressinformation

 • Indoor Energy en del av nystartat företag för Riksavtal

  Tre företag bildar ett gemensamt bolag, Near4You, och satsar på rikstäckande serviceavtal inom fastighetsteknik. Genom Near4You ska de tre företagen konkurrera med de stora, etablerade rikstäckande bolagen. Företagen som ingår i satsningen är Indoor Energy, TFS samt Ömangruppen. Tillsammans har företagen kontor på 29 orter i landet. Läs mer på near4you.se

 • Vi servar våra kunder med hög teknisk kompetens, lokal närvaro och positiv energi

  Vi förenar teoretisk expertkunskap med 20 års praktisk erfarenhet och lokalkännedom. Genom att vara på plats och ha en hög service-
  grad kan vi sänka våra kunders energikostnader. Allt för att våra kunder ska ha de mest energieffektiva fastigheterna.

  Professionell rådgivning med energiexperter

  Dina fastigheter

  Serviceteam med vassa tekniker inom kyla, ventilation, värme, styr- & regler

 • Energiförbrukningen kan normalt sänkas med 15-40% i befintliga fastigheter

  Energikostnaden är en stor andel av den totala driftskostnaden.

  Stegrande energipriser gör besparningsprojekt allt mer lönsamma.

  Stor potential att minska förbrukning av energi i dina fastigheter.

  Energiuppföljning är en prioriterad åtgärd
  för att öka ditt driftnetto!

 • Kostnadseffektiv injustering och optimering av befintliga tekniska system

  Injustering, optimering och effektiv service ger normalt 5-15% i energibesparing.

  Med vår erfarenhet i ryggen väljer vi bland hundratals möjliga energibesparande åtgärder.

  Investeringar prioriteras och planeras beroende på återbetalningstid, målsättning och ambitionsnivå.

  Med vårt strukturerade och långsiktiga angreppssätt får du energieffektivisering upp till 40%.

  De 5 000 fastigheter som använder EOS-loggen har minskat sin energiförbrukning med i genomsnitt 10% utan investeringar i ny teknik.

 • Löpande analys av mätvärden är grunden för energiuppföljning och effektivisering

  Konkret beskrivning av vårt energierbjudande:

  Verktyg för insamling och uppföljning av energiförbrukning (EOS-loggen)

  Energianalys med åtgärdsförslag och uppnått resultat

  Veckovis driftgenomgång och avvikelse-
  hantering

  Optimering & intrimning av befintlig anläggning

  Analys och rapportering

  1. Mäta

  Skapa underlag och förståelse
  Medvetandegöra och öka fokus

  2. Analysera

  Utvärdera potential och prioritera
  Kortsiktiga och långsiktiga handlingsplaner

  3. Förbättra

  Intrimning och optimering
  Investeringsprojekt

  4. Följa upp

  Utvärdera förbättringar
  Rapportera resultat

 • Energipriset

  Erfarenheter visar att fastigheter utan kontinuerlig uppföljning förlorar effekterna av gjorda investeringar

Indoor Energy Services

Indoor Energy Services

Service- och installationsverksamhet med kompetens inom ventilation, värme, kyla och styr.

Till Indoor Energy Services »
Indoor Energy Control

Indoor Energy Control

Projektering, projektledning, programmering och driftsättning inom byggnadsautomation.

Till Indoor Energy Control »
Indoor Energy Consultants

Indoor Energy Consultants

Konsulttjänster med fokus på energi-effektivisering och minskad miljöpåverkan.

Till Indoor Energy Consultants »
Near4you

Near4you

Fyra företag under ett gemensamt bolag, Near4You, som tillhandahåller ett helhetsperspektiv på energi, ventilation, kyla, värme och styr.

Till Near4You's hemsida »