Indoor - säkra din fastighet med serviceavtal

Övriga produkter

Indoor-energy-start-dark

 

Övriga produkter

 

 

Handgjorda och förtryckta expansionskärl till slutna system

 

Expansionskärl för effektivare värmesystem

EDERs expansionskärl är tillverkade för optimal tryckhållning och expansion i slutna system. Expansionskärl är en väsentlig del i en effektiv värme- eller kylanläggning. Hos oss kan du hitta både stora och små kärl, beroende på behov. Här finns storlekar från 4 liter och upp till 1000 liter i olika utförande och egenskaper. Kärlen är förtryckta och har utbytbart gummimembran (undantaget serie N). Med inbyggt membran av hög hållfasthet och kvalitet får du en avskiljning mellan systemvatten och atmosfär som du kan lita på.
Samtliga produkter är anpassade för slutna vätskeburna system enligt gällande norm SS EN12828 med vidare hänvisning till normen VDI-2035.

Expansionskärl elko-flex EDER Cool

Expansionskärlet EDER Cool ​​​​​​​är anpassat och utvecklat för kyltekniska energisystem. Kärlet har en vätskesida med flänsad, utbytbart och frostskyddsmedelresistent påsmebran i högkvalitativt gummi som rymmer expansionsvätskan. Både anslutning och utgående rör är i rostfritt stål. Det ingår alltid gaspåfyllnings- och förtryckventil, anslutning till en underhållsventil samt ett praktiskt väggfäste. Testad enligt EG-direktiv.

Expansionskärl elko-flex EDER Solar

Expansionskärlet EDER Solar är utvecklat för solvärmesystem. Kärlet har flänsad utbytbar och frostskyddsmedelresistent vätskesida. Anslutningsrör och utgående rör är i rostfritt stål. Det ingår alltid gaspåfyllnings- och förtryckventil, anslutning till en underhållsventil samt ett praktiskt väggfäste, gäller Solar 18 till Solar 50. För Solar 90-300 är kärlet designat som ett stående kärl med rejäl och praktisk fot. Testad enligt EG-direktiv.

.

Expansionskärl elko-flex EDER Universal

Expansionskärlet EDER Universal är utvecklat för slutna värme-, solvärme- och kalla system enligt EN12828 som rör värme-, solvärme och kylanläggningar. Kärlet har en vätskesida med flänsad, utbytbart och frostskyddsmedelresistent påsmebran i högkvalitativt gummi som rymmer expansionsvätskan. Det ingår alltid gaspåfyllnings- och förtryckventil, anslutning till en underhållsventil samt väggfäste för storlekarna U18-U50. Anslutning och utgående rör i rostfritt stål. Designad som stående kärl med välformad och praktisk fot för U90-U300. Det ingår alltid gaspåfyllnings- och förtryckventil, anslutning till en underhållsventil samt ett praktiskt väggfäste. Testad i enlighet med EG-direktiv.

Expansionskärl elko-flex EDER N

Expansionskärlet EDER N är ett generellt expansionskärl för värme-, solvärme- och kalla system såväl som för komfortkyl- och kylsystem enligt EN12828. Här är vätskesidan med frostskyddsmedelresistent membran inte utbytbar. Membranet är i gummi. Det ingår anslutning till en underhållsmodul och gaspåfyllnings- eller förtrycksventil. Expansionskärlet har enpunkts upphängning. Testad enligt EG-direktiv.
För mer information om de olika produktserierna samt dimensionering och val av rätt kärl, vänligen kontakta oss!

Enklast är att skicka ett mejl till info@indoor.se eller prova nå oss på +46 (0)8 44 66 350. Välkommen!

Smutsfilter säkerställer leveransen i värme- och kylanläggningar

 

Smutsfilter skyddar vattnet i din värme- och kylanläggning

Smuts ger högre driftskostnader och sämre effektivitet, och orsaken bakom ökad mängd smuts i cirkulationsvatten heter korrosion. Korrosion innebär att ett material, oftast metall, påverkas och upplöses på grund av en kemisk reaktion där metallen reagerar med syre. Med tunna ledningar kan en även liten korrosion ge väldigt stor påverkan på en anläggnings säkerhet. Att behöva byta rör som har satts igen, få läckage eller få försämrad cirkulation på grund av minskad diameter i anläggningens rör är en onödig risk och en onödig kostnad. Tyvärr kan korrosion uppstå ganska snabbt i förhållandevis nya system, om inte kontroll och avgasning av gasmängden i cirkulationsvattnet görs samt att ett smutsfilter med god prestanda används.

.

Få en skräddarsydd lösning med effektiva smutsfilter

För att hålla ditt system rent och det under lång tid, krävs ett smutsfilter som klarar hårda påfrestningar och presterar över tid. KAROB arbetar med Eurowater och rekommenderar EFG5 smutsfilter. Det är ett kombinerat smuts- och magnetfilter som både innehåller påsfilter och magnetstavar. Eurowaters påstryckfilter EF/EFG är idealiska för filtreringsprocesser med höga krav på flödeshastighet och utrymmessparande installationer. Det är filter som reducerar näst intill all typ av turbiditet och kan användas för en mängd olika användningsområden. EFG är anpassade för system med temperatur till 100 °C. Det är smutsfilter med ett brett användningsområde. Samtidigt är de effektiva och ger bra resultat när fasta partiklar behöver reduceras ur en vattenström. Exempel på områden är för cirkulationsvatten, vattenåtervinning, pannvatten, kylvatten och avloppsvatten. Ett annat vanligt användningsområde är för att skydda en annan vattenreningsutrustning mot igensättning och kapacitetsförlust.

Tack vare lång erfarenhet och expertkunskap om systemrengörning kan vi skräddarsy den bästa lösningen till din anläggning. Kontakta oss!

Du når oss enklast på info@indoor.se eller på telefonnummer +46 (0)8 44 66 350.

Källor:
https://www.eurowater.se/produkter/standardprodukter/mekanisk_filtrering

Smuts / korrosionsrester orsakar driftstörningar i kylanläggningar och värmesystem

Det är ett väl känt faktum att luft är den minsta gemensamma nämnaren för driftstopp, cirkulationsproblem och andra störningar som kan uppstå i ett värme- och kylsystem. För att lösa problemet med luft i systemet installeras ofta traditionellt automatiska avluftare i systemets högpunkter samt en luftavskiljare i systemets gemensamma flödespunkt. Detta räcker inte! T.o.m. att reducera gaser i systemet räcker sällan. Även om överskottet och den fria luften i systemet kan elimineras så finns det fortfarande gaser kvar. Dessa gaser (syrgas) ger korrosion och gör att korrosionsrester / smutspartiklar hamnar i systemets vätska och försämrar anläggningens möjlighet att prestera optimalt. Dessutom: För att spara på energiåtgången används speciellt i dagens moderna slutna system relativt låga temperaturer i kombination med ett högt tryck. Det i sin tur gör att vattnet / vätskan som cirkulerar i värmesystemet binder en större mängd gas än om förhållandet temperatur och tryck ser annorlunda ut. För att förhindra detta händelseförlopp måste systemvätskan avgasas till en gasmängd > 0,1 mg syre / liter media. Sedan måste systemmediat renas från smuts, particklar och korrosionsrester. Vid rengöring av ett nedsmutsat vätskesystem via ett smutsfilter blir följden att efter en tids användning byggs partiklar upp i filterpåsen samt på magnetstavarna. Faktorer som mängd och typ av föroreningar, flödeshastighet och flödesvolymer samt typ av filtermaterial påverkar hur snabbt ämnen ackumuleras på magnetstavarna samt i filterpåsen. Ett igensatt smutsfilter leder till ett minskat filtratflöde och behöver rengöras samt att filterpåsen byts till en ny.

 

Eurowater EFG 5