Rasta Nyköpingsbro

Nytänkande i Nyköping


Rasta är en av landets ledande servicekedjor längs vägarna. Företaget har 25 anläggningar som tillhandahåller både mat, drivmedel, butiker och hotellrum. På Rastas anläggning i Nyköpingsbro behövde man modernisera både ventilation, köksintegrationer, butiker, kyla och brandskydd. Ett betydande jobb som vi gjorde i nära samarbete med kunden.

Kontakta oss

Anläggningen behövde sänka sin energiförbrukning. Och det var inga små problem – energiförbrukningen var dubbelt så hög som den borde vara.

Vidare var inomhusklimatet undermåligt inte bara ibland, utan under alla säsonger. Klimat och ventilation var helt nödvändigt att förbättra.

Dessutom hade stora delar av de tekniska installationerna uppnått sin tekniska livslängd.

Ett exempel: de föråldrade köldmedierna i värmepumpar och kylmaskiner var av miljöskäl inte längre tillåtna att återfylla.

Ett nära samarbete

Indoor fick i uppdrag att hitta en teknisk lösning med ledorden miljö, driftsekonomi, drift och underhåll.  Vi skulle stå för projektering och installation av ett nytt styr- och reglersystem, ventilationsanläggning, kylsystem samt nya installationer för kök och butiker.

Vår lösning blev att ersätta befintliga luftbehandlingsaggregat (med undermålig återvinning) med nya, behovsstyrda återvinningsaggregat. De nya värmepumparna kan även användas för komfortkyla. Elvärmeberedare ersattes med en ny varmvattenvärmepump, som återvinner överskottsvärme från kyl/frysrumsaggregat. Alla anläggningarna kopplades upp mot vår SCADA Driftrummet, för att löpande kunna optimera drift och energiförbrukning samt säkerhetsställa ventilationen.

400 000 per år

Resultatet har blivit mycket lyckat. Energiförbrukningen har sänkts med ca 400 000 kr per år.  Inomhusklimatet är nu exakt rätt för både personal och gäster i både restauranger och butiker. Behovet av akutservice har blivit minimalt, vilket uppskattas extra mycket eftersom Rasta har öppet dygnet runt.

 

Ny Varmvattenvärmepump

Nya återvinningsaggregat med värmepumpar/kylaggregat