Serviceavtal

Genom serviceavtal säkerställer vi att dina fastighetstekniska installationer fungerar som det är tänkt

Förebyggande service och underhåll av fastighetstekniska installationer är en förutsättning för en säker och ekonomisk drift. Indoor har en lång och unik erfarenhet av hur en fastighets samtliga tekniska system fungerar och hur de behöver samverka med varandra för bästa möjliga drift.

Service av tekniska system är grunden i vår verksamhet. Som kund till Indoor får ni genom att teckna ett serviceavtal tillgång till vår samlade expertis inom kyla, värme, ventilation och styr & reglerteknik. Ett serviceavtal innebär att vi löpande underhåller era anläggningar och säkerställer funktionen av era fastighetstekniska installationer. Serviceavtalets innehåll beror på er situation och era behov.

Gemensamt för alla våra avtal är ambitionen att nuvarande system fungerar så bra som möjligt ur energi- och drifthänseende under rådande förutsättningar.

Hur går det till?

Initialt tar vi ett möte för att gå igenom vad som ingår i ert serviceavtal för att sätta förväntningar rätt samt fånga upp eventuella oklarheter tidigt. Vid servicebesöken genomför vi en grundlig genomgång av de tekniska system som ingår i serviceavtalet samt översiktlig genomgång av klimatskal, el, belysning etc. Resultatet från vårt servicebesök presenteras i en besöksrapport där vi redovisar våra åtgärdsförslag samt vad som är utfört under servicen. Vad som behöver åtgärdas år för år och vad vi bedömer det kommer att kosta sammanfattar vi i en underhållsplan så att ni med enkelhet kan hantera det i er underhållsbudget. Vi genomför ett antal överenskomna relationsmöten varje år där vi vill ha er feedback på vår leverans samt att vi för en dialog runt våra åtgärdsförslag och vad som är utfört under servicebesöken.

 

Steg 1

Platsbesök inför tecknande av nytt serviceavtal

 

 

Steg 2

Avtalsgenomgång vid nytecknande av serviceavtal (fysiskt eller digitalt)

 

 

Steg 3

Servicebesök

 

 

Steg 4

Besöksrapport gås igenom vid servicebesök alternativt anläggningsträff

 

 

Steg 5

Återkommande relationsmöten

 

Många fördelar med att ha ett serviceavtal hos Indoor Energy

  • Du som kund kan fokusera på din kärnverksamhet och vara trygg med att er anläggning är i goda händer
  • Tillgång till Hello Indoor, vår kontaktyta för serviceavtalskunder
  • Planerat underhåll som utförs av behöriga och certifierade servicetekniker
  • Regelbundna besöksrapporter
  • Förslag på identifierade energieffektiviserings- och optimeringsåtgärder med information om pris, återbetalningstider samt möjlig CO2-besparing 
  • Rapportering enligt gällande myndighetskrav
  • Tekniker som är tillgängliga för korrigerade åtgärder vardagar dagtid
  • Tillgång till vår beredskap mot ersättning
  • Tillgång till hela Indoor Energys samlade kompetensbredd inom ramen för energieffektiviseringar i kombination med ett gott inomhusklimat.

För vem?

Serviceavtalet är riktat till alla företag med ett kommersiellt fastighetsbestånd där hög driftsäkerhet, bra funktion samt sänkta energikostnader är i fokus. Serviceavtalet anpassas efter just ert behov och era förutsättningar.

Vad kostar det?

Innan vi tecknar serviceavtal med er genomför vi alltid ett platsbesök för att gå igenom vilken typ av fastighetstekniska installationer ni har, vad ni önskar ska ingå i ert serviceavtal samt frekvens på vårt åtagande. Därefter återkommer vi med ett förslag som passar just er.

Varför du ska välja Indoor Energy

Indoor Energy arbetar med helhetssyn på fastighetsteknik och fastighetens energiförbrukning. Våra specialister har därmed en djup förståelse och kunskaper om byggnader och deras installationstekniska egenskaper.

Med den kunskapen belastas den tekniska förvaltnings-organisationen minimalt. Dessutom är Indoor rikstäckande.

Kontakt

Vill du veta mer om serviceavtal, kontakta oss här:

E-post: info@indoor.se

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken