Archive

Brf Pastellen, Tyresö

Så här säger Kjell Willix, ordförande för Brf Pastellen, om utförandet och resultatet av injusteringen: ”Jag tycker att det har gått väldigt bra vad gäller både utförande och resultatet. Jag tycker att kommunikationen har varit utmärkt mellan parterna och informationen… >>

Söderhallarna

För Indoor innebar projektet att hitta en teknisk lösning som säkerställde driften av värme, ventilation, kyla och brand med fokus på energibesparing. Det var en självklarhet att koppla upp alla anläggningar digitalt för effektiv avläsning och styrning. Utrustningen behövde moderniseras,… >>

Rasta Nyköpingsbro

Anläggningen behövde sänka sin energiförbrukning. Och det var inga små problem – energiförbrukningen var dubbelt så hög som den borde vara. Vidare var inomhusklimatet undermåligt inte bara ibland, utan under alla säsonger. Klimat och ventilation var helt nödvändigt att förbättra…. >>

SSAB Valsverket N4

SSAB behövde hjälp med att projektera, samordna och utföra en mängd viktiga funktioner i ett ställverk till det stora valsverket N4: ventilation, kyl- och styrinstallationer. Det här var en mycket komplex uppgift, och det krävdes en nära dialog med SSAB… >>

Centralsjukhuset Karlstad

Indoor Energy kopplades in för att hitta en lösning. Vi installerade en redundans/backup till den befintliga kylanläggningen. Patientsäkerheten fick aldrig komma i fara igen. Indoor hittade en smart lösning där befintlig utrustning kunde fortsätta användas, så kostnaden blev minimal. Vi… >>

Friends Arena

Det här uppdraget har väl definierade ekonomiska ramar. Det handlar om en samverkansentreprenad med extrema krav på säkerheten i kvalitetssystemen och leveranstiderna. Kraven är också mycket höga på tekniskt utförande och projekteringskompetens. Nationalarenan måste helt enkelt fungera perfekt. För Indoor… >>