Indoor-energy-control-1

Indoor Energy Control

Styrsystem med användaren i fokus

 

 

Om Indoor Energy Control

 

Indoor Energy Control utgörs idag av ca 10 personer som har arbetat tillsammans under lång tid, de flesta av oss i över 10 år. Vi tror på att utveckla långsiktiga relationer, både internt och externt och anser att ett samarbete ska fortsätta så länge båda parter tjänar på det. Vi är stolta över många, långa relationer, med anställda, leverantörer och framförallt kunder.

Indoor Energy Control är en del av koncernen Indoor Energy, som totalt har ca 140 anställda. Merparten av de anställda arbetar med installation och service inom ventilation, värme, kyla, energi och styr. Indoor Energy finns på 7 orter i Mellansverige och har kunder över hela Sverige.

Fördelat på de 7 kontoren finns ca 20 styrtekniker som arbetar med service, funktionskontroll  och utbyte av styrsystem. Att vi i arbetar med service och underhåll i bolaget innebär att vi har en naturlig återkoppling från driften och får höra vad som fungerar bra i praktiken  – både gällande våra egna och andras anläggningar.

Vi är idag tillräckligt stora för att kunna säkra den kompetensbredd och den stabilitet som krävs för att kunna åta oss stora och komplexa uppdrag. Samtidigt är vi tillräckligt små för att kunna vara flexibla och kundnära.

Slutanvändaren i fokus

 

När vi designar och projekterar en lösning har vi alltid slutanvändaren i fokus. Styrsystemet, givarna, uppföljningsmöjligheterna måste vara anpassade efter den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna. Dessutom måste systemet vara lätt att använda och anpassa.

Många hyresgäster och fastighetsägare har egna önskemål på t.ex. mätarstruktur, energiuppföljning eller gränssnitt. Vi stöttar gärna dig som entreprenör i dialogen med brukaren för att på bästa sätt tillmötesgå deras önskemål.

Vi arbetar med öppna system, vilket innebär att fastighetsägaren eller hyresgästen  kan anlita vilken entreprenör eller serviceleverantör de vill för att göra förändringar i framtiden.

Vi vill att våra kunder anlitar oss för att vi gör ett bra arbete, inte för att de är tvungna!

Vi på Indoor Energy Control är leverantörsoberoende och har erfarenhet av att arbeta med många olika system. Däremot arbetar vi extra nära ett antal utvalda leverantörer som vi tycker bäst möter våra krav på kvalitet, funktionalitet och användarvänlighet.

Eftersom vi har slutanvändaren i fokus anser vi inte att ett projekt är klart förrän allt är hyresgästanpassat, överlämnat till brukaren och fungerar som det ska i praktiken.  Vi är inte nöjda om inte era kunder är nöjda!

Användbarhet

 

Att välja rätt system och styrentreprenör vid nyinstallation är grundläggande för möjligheterna att kunna köra anläggningen optimalt under hela livscykeln. Det är inte bara tekniken som är viktig utan också att den som ansvarar för anläggningens drift enkelt förstår och kan utnyttja styr- och reglersystemet. Vi vill göra allt för att hjälpa våra kunder att spara energi – det gäller inte minst den energi som driftpersonalen lägger på att hantera anläggningen.

Användbarhet = Användarvänlighet  + Funktionalitet

Användarvänlighet betyder att systemet är lätt och behagligt att använda. Det är logiskt, konsekvent, effektivt och intuitivt. Det räcker dock inte med användarvänlighet för att ett system ska bli användbart. Bland det viktigaste är att styrsystemet verkligen har den funktionalitet som driftpersonalen behöver för att enkelt ska kunna utföra sitt jobb.

Fokuserar på anläggningens framtida drift

Vad en programmerare tycker är bra är inte nödvändigtvis samma sak som det driftpersonalen efterfrågar. Vi har därför utvecklat vår standard i samarbete med driftorganisationer. Vid varje nytt projekt tar vi till oss synpunkter och uppdaterar vår standard. Många funktioner som användarna tycker är viktiga hade vi aldrig tänkt på själva.

Det skiljer från fall till fall vad som är bra användbarhet, därför använder vi flexibla gränssnitt som vi kan anpassa efter varje driftorganisations önskemål. Strukturen är däremot alltid likadan så att alla användare känner igen sig.

Dokumentation

 

Vår erfarenhet visar att det tar många gånger längre tid att felsöka, uppdatera eller utveckla system om det saknas bra och uppdaterad dokumentation.

Vi vet vilka konsekvenser det får längre fram om dokumentationen inte görs ordentligt från början. Vi är övertygade om att den investering i tid och pengar som görs betalas igen många gånger om. Vi har därför valt att aldrig tumma på kvaliteten i dokumentationen – det gäller allt från systemritningar till programkod – oavsett typ av uppdrag och vilken kund vi arbetar för.

Bra dokumentation är också en förutsättning för att andra leverantörer enkelt ska kunna arbeta i de system vi utvecklat.

Om vi på något sätt är involverade i anläggningens drift och utveckling ser vi självklart till att hålla dokumentationen uppdaterad över tid . Antingen det rör sig om omprogrammering av styrsystemet eller om serviceavtal.

Vi hjälper även till att ta hand om dokumentation på uppdrag av våra kunder. Vi samlar allt på ett ställe via vår tjänst Driftrummet, och ser till att ingenting blir liggande i hörnen.

Uppkoppling

Uppkopplade anläggningar sparar tid och energi samt skapar trygghet.  Alla anläggningar vi programmerar görs  tillgängliga för webbuppkoppling. Det gör att både vi och ni enkelt kan komma åt styranläggningarna från vilken dator  som helst för att felsöka analysera och ändra värden för temperatur, fukt, flöden, tryck, mm.

Att ha fastighetens styranläggningar uppkopplade har många fördelar. Ni spar tid, energi och CO2 genom att ingen behöver åka ut på plats för att kontrollera eller justera värden. Tid som ni istället kan använda till något viktigare. Ni kan även minska energiförluster genom att snabbare upptäcka fel genom larmer eller analys av temperaturer, flöden och dylikt.

Har ni flera uppkopplade  styranläggningar kan vi samla alla oavsett fabrikat i vår portal Driftrummet, då behöver ni bara logga in på ett ställe och får en enkel överblick.

Har du inte tid eller tycker att det är krångligt att hålla koll på börvärden, ärvärden och larmer? Vi hanterar gärna detta åt er och sköter analys, felsökning , optimering och larmhantering som en del av ett serviceavtal. Då kan ni sova lugnt och veta att allt fungerar som det ska.

Kvalitet

 

Det vi oftast får höra att våra kunder uppskattar med Indoor Energy Control är att vi står för kvalitet och att arbetet går smidigt utan överraskningar och missöden.

Vår ambition är att inte få några besiktningsanmärkningar och att slippa brandkårsutryckningar. Vi är noggranna i vår planering och i våra tester. Vi har bland annat en väl utarbetad modell för egenkontroll som inte lämnar något åt slumpen.

Att alltid noggrant kontrollera allt kan tyckas tidskrävande, men vi vet att det är betydligt billigare att göra rätt från början. Ett av företagets viktigaste mål är att minska energianvändningen – att göra rätt från början spar både tid och energi.

Egentligen är det ganska enkelt. Vi håller det vi lovar och lovar enbart det vi kan hålla.

Samarbetspartners

Man kan inte vara bäst på allt själv! Vi är många i kedjan från produktleverantörer till användare  som är beroende av varandra för att leveransen ska bli så bra som möjligt. Vi försöker bygga långsiktiga relationer som bygger på lyhördhet och ödmjukhet för varandras kunskap. Vi samarbetar med konsulter, produktleverantörer, styrinstallatörer, apparatstkåpstillverkare etc. Gärna i form av partnerskap.

Genom nära samarbete med produktleverantörer kan vi vara med och påverka, vi samlar in synpunkter och önskemål från våra kunder och ger idéer till kommande versioner av tjänster och produkter. Det nära samarbetet gör också att vi tidigt får kunskap om nya funktioner och är först med att testa nya releaser.

Genom att återkommande arbeta med samma styrinstallatörer och apparatskåpstillverkare har vi utvecklat en ömsesidig förståelse som gör installationerna effektiva. Vi har förtroende för att de utför ett bra arbete och vet vad vi kan lova vår gemensamma slutkund.

Vi samarbetar också ofta med andra konsulter. Vi kommer gärna in i ett tidigt skede och tar fram ramhandlingarna och detaljprojekteringen tillsammans. Genom att samarbeta är förutsättningarna större att det blir den bästa lösningen.

Samordnad funktionskontroll

I en stor entreprenad är det många olika delar som ska klaffa för att slutresultatet ska bli bra. För att hålla tidplanen, se till att alla olika moment görs i optimal ordning och säkra att inget faller mellan stolarna krävs noggrann uppföljning och kommunikation mellan samtliga leverantörer och entreprenörer.

Vi kan ta på oss installationsstyrning av luft, rör och el och tar ansvar för att funktioner som gränsar till Styr levereras enligt plan. Som styrentreprenörer har vi en överblick och förståelse för helheten och vet hur arbetet bäst koordineras. Vi har en väl fungerande projektmodell, kompetenta projektledare och  lång erfarenhet från komplexa entreprenader, och är därför inte oroliga för det ansvar det innebär att samordna styrning av alla installationer.

När allt är installerat och klart ska alla delar kontrolleras. Att alla olika delar fungerar var för sig, är inte alltid en garanti för att helheten fungerar optimalt. Det kan också vara svårt att reda ut vems ansvar det är när något går fel. Vi hjälper gärna till med planering, utförande och uppföljning med samordnad funktionskontroll.

Vi vet att vi kan underlätta och skapa trygghet för Er som kund och säkra att hela projektet blir klart enligt specifikation och i tid.