Vår syn på hållbarhet

Vår syn på vår egen hållbarhet


Vi är 300 medarbetare som jobbar med att sänka energiförbrukningen i våra kunders 10 000 fastigheter. När vi går hem varje dag har klimatet blivit lite bättre tack vare våra tekniker. Och den känslan älskar vi, för den ger oss mening och innehåll.

Vi strävar inte efter att vara klimatneutrala. Vi vill vara klimatpositiva.

Indoor Energy påverkar förstås också miljön. En del av det är vår bilflotta, som idag består av 250 bilar. 

Vårt mål är att vår bilflotta ska vara fossilfri 2025. I dagsläget har vi kommit så långt att samtliga våra personbilar är eldrivna, något vi är mycket stolta över. 

Även den största delen av de transportbilar vi köper in idag är eldrivna. Vi för en ständig dialog med våra billeverantörer – för att säkerställa att vi hela tiden har den senaste tekniken och att även bilarna framställs på ett miljöanpassat och fosilfritt.

Vi vill också sprida kunskap om energibesparing (och därmed miljöbesparing). Och det gör vi gratis i Energihandboken. Här har alla våra medarbetare lämnat 250 användbara tips – oavsett om du undrar över sommarstugan, en ishall eller ett hotell.

Här beställer du Energihandboken gratis

Indoor Energy på 45 sekunder

 • Vi har funnits sedan 1990
 • Vi finns på 10 kontor
 • Vi är 250 medarbetare med hög teknisk kompetens
 • Vi har 16 anställda som fått guldklocka hittills. Och vi har fler på gång
 • Vi har 40 specialister – personer med unik kunskap inom sitt teknikområde
 • Vi omsätter 520 miljoner kronor
 • Vi har 1 800 kunder
 • Vi servar 10 000 fastigheter
 • Vi är ledande inom teknisk service i Mälardalen
 • Vi är ägarledda
 • Vi är sveriges femte största kylföretag, utan att vara ett kylföretag.
 • Vi är tillräckligt stora för att klara komplexa uppdrag, men tillräckligt små för att vara kundnära och lyhörda.
 • Vi står i mitten av korsningen kyla/värme/ventilation/styr/regler med en helhetssyn. Se filmen om fyrvägskorsningen HÄR
 • Vi vill se varje anställd utvecklas både kompetensmässigt och som människor.
 • Vi är rikstäckande genom Near4You, ett nätverk med 700 medarbetare på 50 orter över hela Sverige. Inom 60 minuter är vi ute på 92% av Sveriges fastigheter.
 • Vi är stolta. Vi är dock aldrig nöjda, utan tror på ständig utveckling