Entreprenad

Skönt och hälsosamt

Kyla är nödvändigt för att det ska vara skönt och hälsosamt att vara inomhus. Det är också nödändigt för att t ex våra matvaror ska må bra. Faktum är att kylning ingår i processen för att framställa nästan allt du har omkring dig.

För oss startar alltid en installation med att förstå kundens behov. På så vis kan man säga att vi alltid ser projektet som unikt. Det är många faktorer som styr: myndighetskrav, tidsaspekt, budget och mycket annat. Initialt kan du tycka att vi är ganska krävande, för vi vill verkligen förstå ditt problem. Tänker ni t ex sitta kvar i fastigheten en längre tid, eller planerar ni en flytt? Finns det särskilda hänsyn att ta, t ex för hälsa?

Kyllösningen är central för energiförbrukningen i din fastighet. Så ibland kan det vara klokt att investera en krona idag för att spara tre kronor imorgon i energiförbrukning.

Indoor är som bäst när du har ett ganska krångligt och mångfassetterat problem som är svårt att reda ut.

 

Det här ingår:

 • Behovsanalys
 • Val av köldmedium
 • Utredning
 • Projektering
 • Utförande
 • Injustering
 • Intrimning och övervakning
 • Garanti
 • Service

Jag vill träffas om det här

Bra att tänka på:

 • Anlita en partner som förstår hela det komplexa samspelet mellan kyla värme, ventilation och styr- och reglerteknik.
 • Många svenska aktörer använder idag billig, tillfällig arbetskraft. Ofta är montörerna skickliga yrkesmän som jobbar hårt, men det räcker inte. Väljer du en sådan leverantör måste du själv hålla koll på att man arbetar enligt svenska normer, att myndighetskrav tillgodoses, att det finns reservdelar till vald utrustning och att garantiåtagandet kan fullföljas garantitiden ut.
 • Säkerställ att du får med relationsritningar och att injusteringen av anläggningen ingår i priset.
 • När du väljer maskin och utrustning, tänk på att göra ett val av anläggning som har rätt kvalitet för dina behov. Så titta inte bara på prislappen vid köptillfället!
 • I Sverige har vi ett annat klimat än nere på kontinenten, där många kylanläggningar tillverkas. Hos oss måste vi säkerställa att anläggningen t ex tål salt (marina miljöer på västkusten). En kylmaskin som gör ett utmärkt jobb i Madrid kanske inte fungerar fullt så bra i Piteå av många olika skäl. Det viktiga är att säkerställa att utrustningen är anpassade efter vårt klimat och de förhållanden som gäller för din verksamhet.

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken